Criminal Law – Frequently Asked Questions

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarında suçun unsurları nelerdir? Göçmen kaçakçılığı, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak maddi menfaat elde etmek maksadıyla, yasal olmayan yollardan, bir yabancının ülkeye sokulması veya ülkede kalmasına olanak sağlanması ya da Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına olanak sağlanmasıdır. (TCK m.79/1) Göçmen kaçakçılığı suçunun faili herhangi bir kimse olabilirken suçun […]

Family Law – Frequently Asked Questions

Facebook kayıtları boşanma davasında delil olarak kullanılabilir mi? Günümüzde sosyal paylaşım sitelerinin hayatımıza girmesi ile birlikte kişisel bilgilerin saklanması, paylaşılması, yayılması söz konusu olmuş, başta facebook olmak üzere bu sitelerdeki paylaşımların delil niteliği tartışılmaya başlanmıştır. Bu sitelerdeki özel hayata dair paylaşımların sayısının her geçen gün artması ile beraber boşanma davalarında da bu kayıtların delil olarak […]